• VIRTUAL SHOWROOM
  • Facebook
  • Čampova ulica 2, Ljubljana
  • SI-1000, Slovenija
  • Tel št: 05/7770371
  • Email: info@deplano.si
Pravno obvestilo

Zadnja sprememba: 15. februarja 2013

Pravila uporabe
 
Uporaba vsebin in interaktivnih storitev na spletnih straneh www.DePlano.si je dovoljena. Morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme in druge zlorabe so prepovedane. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode družbi DePlano d.o.o., (v nadaljevanju DePlano) ali kaki drugi pravni oziroma fizični osebi. Družba DePlano oceni zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh www.DePlano.si po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Zlorabe spletnih strani www.DePlano.si. družba DePlano sankcionira po lastni presoji. Omenjena pravila veljajo za vse spletne strani www.DePlano.si v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno.
 
Izjava o avtorskih pravicah
 
Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh www.DePlano.si, so last družbe DePlano razen v primeru, če to ni posebej navedeno. Vsebina strani je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95). Vsebin s spletnih strani www.DePlano.si se ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja družbe DePlano. Objava vsebin s spletnih strani www.DePlano.si na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka v primeru, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
 •hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na spletni strani www.DePlano.si;
 •hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan;
 •organizirano zbiranje in objavljanje vsebine spletnih strani www.DePlano.si v nobenem primeru ni dovoljeno.

Družba DePlano ni odgovorna za občasno nedelovanje strani. Prav tako družba DePlano ni odgovorna za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.
 
Spremembe tega dokumenta
 
Družba DePlano si pridržuje pravico o posodabljanju pravil uporabe brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom spletnih strani www.DePlano.si. Datum zadnje spremembe vsebine je naveden na začetku tega dokumenta.
 
©2012 DePlano d.o.o.. Vse pravice pridržane.
VertikalnaLočnica
Vse pravice pridržane DePlano d.o.o. © 2013
VertikalnaLočnica